Sigurni uz SEGURO
Iskustvo i
profesionalnost
Najbrži put do
vaših prava
previous arrow
next arrow
Slider

NUDIMO VAM

USLUGE

Kao profesionalni posrednik u osiguranju, Društvo za posredovanje u osiguranju SEGURO d.o.o. za svoje klijente:

191cc6_580a39c213dc44e19b480d870ef9294f_mv2

Prepoznaje rizike i potrebe klijenta za osiguranjem

getting_support_for-the_person_you_care_for-848x414

Savetuje u vezi standardnih i nestandardnih vrsta osiguranja

rawpixel-557123-unsplash

Učestvujemo u procedurama prijave, procene i likvidacije šteta

VRSTE OSIGURANJA

SEGURO DOO za svoje klijente (pravna i fizička lica) organizuje osiguranja svih vrsta, od kojih ističemo:

Imovinska osiguranja po principu „All Risk“ osiguranja (osiguranjem su pokrivene sve štete na imovini, osim od rizika navedenih u isključenjima)

Osiguranje mašina od loma (kvarova i spoljnih i unutrašnjih mehaničkih i električnih uticaja

Osiguranja odgovornosti prema trećim licima (za štete po zdravlje i na imovini trećih lica, nastale aktivnostima osiguranika

Imovinska osiguranja po principu imenovanovih rizika: osiguranje od požara, eksplozije, udara groma, oluje, zemljotresa…

Osiguranje računarske opreme po paketu „kombinovanog osiguranja računara

Profesionalna odgovornost (za štete usled propusta u pružanju usluga – advokati, lekari, inženjeri)

REČ DIREKTORA

Život i poslovanje u savremenom svetu odlikiju mnogobrojni rizici kojima su pojedinci i kompanije izloženi. Osiguranje kao jedan od načina transfera ovih rizika predstavlja sve bitniju kategoriju u svakodnevnom životu i u poslovnom okruženju.

Ubrzani tempo života i poslovanja sa druge strane nameće dodatne obaveze koje su neretko praćene nedostatkom vremena i resursa za bavljenje osiguranjem i pronalaženjem adekvatne zaštite koju osiguranje pruža. Troškovi osiguranja postaju sve bitniji faktor u poslovanju i njihovo smanjivanje, odnosno optimizacija su cilj koji danas nije lako postići.

Stoga postoji sve veća potreba za pouzdanim i profesionalnim konsultantom u oblasti osiguranja i partnerom koji je u mogućnosti da ne samo preporuči adekvatno pokriće, već i da ga na tržištu osiguranja pronađe pod najpovoljnijim uslovima. Rešenje koje je široko prepoznato i primenjeno kod velikog broja kompanija i pojedinaca je posrednik (broker) u osiguranju. Nadam se da ćete na našem novom vebsajtu pronaći dovoljno informacija koje Vas mogu zanimati. Ali, takođe se nadam da ćemo kroz direktan kontakt moći da Vam pružimo još više, jer je (kao što sam već napomenula) osiguranje pre svega posao sa ljudima i za ljude.

 

 

Kontaktirajte nas

Seguro DOO- Kontakt

Email: office@segro.rs, prigovori@seguro.rs
Tel: (+381) 69/688 440 (+381) 69/52 36 765

Adresa

Ace Stojanovića 24/4 34000
Kragujevac, Srbija

NAŠI PARTNERI

Često postavljana pitanja

Brokeri u osiguranju su kvalifikovani stručnjaci za osiguranje,koji obezbedjuju stručne savete i podršku,brinu o ugovorima o osiguranju,uključujući i isplatu šteta.Posrednik u osiguranju će,koristeći svoje poznavanje osiguranja,proceniti vaše potrebe za osiguranjem i sve to uobličiti u kvalitetan zahtev za ponudu koja će biti data po najpovoljnijim uslovima.Brokeri su čvrsto na strani svojih klijenata,gde deluju kao advokati za osiguranjeu svakom trenutku,posebno u slučaju nastanka štetnog događaja.

Ne. Posrednici u osiguranju rade u interesu klijenta i nezavisni su od osiguravača, sa kojima sarađuju na plasmanu rizika u osiguranje za svoje klijente. Posrednici imaju i savetodavnu ulogu i nivo znanja koji moraju da poseduju je znatno veći od zastupnika (kao što je i za licencu NBS potrebna veća stručna sprema i složenija pitanja na ispitu).

Zastupnici u osiguranju predstavljaju osiguravajuću kuću i prodaju njene standardizovane proizvode.

Zato što posrednici rade nezavisno od osiguravača i imaju odgovornost za finansijsku štetu koju klijent može pretrpeti zbog grešaka i propusta u smislu davanja saveta, definisanja potreba za osiguranjem i sl. Pošto zastupnici reprezentuju društvo za osiguranje, ono odgovara za moguće greške i propuste zastupnika kojima su ukazali poverenje.

Provizija posrednika u osiguranju je uključena u ukupnu premiju osiguranja, odnosno u onaj njen deo koji se odnosi na režijske / administrativne troškove koje osiguravač svakako ima (dakle ne u tehničku premiju koja služi za formiranje fondova za isplatu šteta). Pošto posrednik preuzima deo poslova osiguravača pri ugovaranju osiguranja (prikupljanje podataka, definisanje pokrića / limita), stiče pravo na proviziju srazmernu obavljenom poslu.

Standardna odredba koju svaki profesionalni broker (kao „veliki kupac“ osiguranja) ugovara sa društvom za osiguranje je da premija osiguranja koja se za određenog klijenta ponudi brokeru osiguranja ne može biti veća od samostalno date ponude osiguravača.

Iako ćete u praksi od pojedinih osiguravača čuti upravo suprotno, možete biti uvereni da su takvi navodi suprotni ugovorima i da mogu biti predmet i pravnih radnji od strane brokera.

Da, zakonska obaveza posrednika u osiguranju je da klijentu pomogne u realizaciji odštetnih zahteva. To se najčešće ogleda u savetodavnoj ulozi posrednika, poštovanju rokova prijave šteta i drugoj pomoći tehničke prirode, ali ne i u administriranju odštetnih zahteva.

O NAMA

Naša osnovna i jedina delatnost je posredovanje u osiguranju i savetovanje i pomoć u obradi šteta i proceni rizika i šteta.

  • UI&UX Design by Mario Bojić

MI SMO NA MREŽAMA

Jer smo deo digitalizacije

Zatvori meni