USLUGE

Kao profesionalni posrednik u osiguranju, Društvo za posredovanje u osiguranju SEGURO d.o.o. za svoje klijente:

-Prepoznaje rizike i potrebe klijenta za osiguranjem

Premium

-Organizuje preglede rizika

-Analizira postojeće osiguravajuće pokriće

-Proverava sadržaj polisa pre potpisivanja

-Pripremamo zahteve za ponude osiguranja od osiguravajućih kuća

-Savetuje u vezi standardnih i nestandardnih vrsta osiguranja

-Ukazuje na detalje ponuđenih pokrića

-Pregovara o osiguravajućim pokrićima za svoje klijente u skladu sa njihovim zahtevima i lokalnim zakonodavstvom.

-Pregovara o dodatnim vrstama osiguranja u skladu sa najboljim lokalnim standardima i po najboljoj ceni na tržištu.

-Obezbeđujemo za naše klijente najbolje uslove i cenu na tržištu

-Pratimo naplatu i dospevanje obnove osiguranja

-Insistiramo kod osiguravača da kod obnove Klijent dobije ono što mu pripada (bonusi, popusti,...)

-Učestvujemo u procedurama prijave, procene i likvidacije šteta

-Pratimo promene na tržištu osiguranja i o bitnim činjenicama obaveštavamo Klijenta i predlažemo mu nova rešenja u skladu sa novonastalim situacijama. -

O NAMA

Naša osnovna i jedina delatnost je posredovanje u osiguranju i savetovanje i pomoć u obradi šteta i proceni rizika i šteta.

  • UI&UX Design by Mario Bojić

KONTAKT

  • Imate pitanje? Office@seguro.rs
  • Imate prigovor? Prigovori@seguro.rs
  • Tel: 069/688 440: 069/52 36 765

MI SMO NA MREŽAMA

Jer smo deo digitalizacije

Zatvori meni